Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тагнуулын ерөнхий газрын эзэмшилд байгаа хувьчлалд үл хамаарах орон сууцны/

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тагнуулын ерөнхий газрын эзэмшилд байгаа хувьчлалд үл хамаарах орон сууцны/


2006 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 78Орон сууц хувьчлах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Тагнуулын ерөнхий газрын эзэмшилд байгаа хувьчлалд үл хамаарах орон сууцны жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Орон сууц хувьчлах тухай” Засгийн газрын 2001 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 100 дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйлийг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД


Монгол Улсын сайд,Засгийн газрын Хэрэгэрхлэх газрын дарга С.БАТБОЛД