Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Цэргийн алба хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох , орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 
2011 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр                                   Дугаар 9                                     Улаанбаатар хот                                                                                                                                                                           


ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙЦэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


“Цэргийн алба хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам”-ыг 1 дүгээр, “Цэргийн алба хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам”-ыг 2 дугаар, “Цэргийн тэтгэвэр авагчийн цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөрүүг нийгмийн даатгалын санд төлөх журам”-ыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.(Энэ тогтоол болон 1-3 дугаар хавсралтад Засгийн газрын 2019 оны 137 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсон) 


 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                 С.БАТБОЛДБатлан хамгаалахын сайд                                                     Л.БОЛД