Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам)


2011 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 62Төрийн албаны тухай хуулийн 21.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2004 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 111 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
Энэ тогтоолын хавсралтаар баталсан журмын 4.3.21, 5.31 дэх заалтыг ЗГ-ын 2013-4-13-ны 145-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/ 


             Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                 С.БАТБОЛД 


           Монгол Улсын сайд, 


           Засгийн газрын Хэрэг 


            эрхлэх газрын дарга                                                 Ч.ХҮРЭЛБААТАР