Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 9 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 9 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)


2011 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 62Төрийн албаны тухай хуулийн 21.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2004 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 111 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
Энэ тогтоолын хавсралтаар баталсан журмын 4.3.21, 5.31 дэх заалтыг ЗГ-ын 2013-4-13-ны 145-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/ 


             Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                 С.БАТБОЛД 


           Монгол Улсын сайд, 


           Засгийн газрын Хэрэг 


            эрхлэх газрын дарга                                                 Ч.ХҮРЭЛБААТАР