Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (МБ,сургалтын сангийн хөрөнгө)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (МБ,сургалтын сангийн хөрөнгө)


2011 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 117Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 21.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, дүнг жил бүрийн 2 дугаар сард багтаан Засгийн газарт танилцуулж байхыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Ё.Отгонбаяр, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Т.Ганди нарт даалгасугай. 


   


            Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                    С.БАТБОЛД 


           Боловсрол,соёл,шинжлэх 


                     ухааны сайд                                                         Ё.ОТГОНБАЯР