Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх)


2011 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 339Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 11.5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Энэ журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.


3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Иргэний хамгаалалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 1994 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 170 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                   С.БАТБОЛД


Монгол Улсын Шадар сайд                                                   М.ЭНХБОЛД