Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ(Гамшгийн үеийн дайчилгаа, нүүлгэн шилжүүлэх)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ(Гамшгийн үеийн дайчилгаа, нүүлгэн шилжүүлэх)


2011 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 340Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 9.8-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. ”Гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах журам”-ыг 1 дүгээр, “Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.


2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам, жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 1997 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 107 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                 С.БАТБОЛД


Монгол Улсын Шадар сайд                                    М.ЭНХБОЛД