Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2011 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр                                                                                                                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот


Дугаар 375

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙХөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 12.7, 21.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:1. “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”-ыг 1 дүгээр, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэг олгох журам”-ыг 2 дугаар, хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2006 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн 159, “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2006 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн 166 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.


 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                       С.БАТБОЛД


Нийгмийн хамгаалал, 

хөдөлмөрийн сайд                                                                                       Т.ГАНДИ