Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ(Шүүхийн шинжилгээний ажилтны онцгойн нэмэгдэл)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ(Шүүхийн шинжилгээний ажилтны онцгойн нэмэгдэл)


2012 оны З дугаар сарын 21-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 85Төрийн албаны тухай хуулийн 28.2.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтанд албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгоход шаардагдах хөрөнгийг жил бүр улсын төсөвт тусган санхүүжүүлж байхыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Сангийн сайд Д.Хаянхярваа нарт үүрэг болгосугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                    С.БАТБОЛД


Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд            Ц.НЯМДОРЖ