Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮТЦИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2008 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮТЦИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газрын бүтцэд дор дурдсан яам ажиллана:

Ерөнхий чиг үүргийн:

1/Гадаад харилцааны яам;

2/Сангийн яам;

3/Хууль зүй, дотоод хэргийн яам;

Чиглэлийн:

4/Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам;

5/Батлан хамгаалах яам;

6/Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам;

7/Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам;

8/Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам;

9/Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам;

10/Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам;

11/Эрүүл мэндийн яам.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2008 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ