Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАЛУУЧУУДЫН ЖИЛИЙН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЗАЛУУЧУУДЫН ЖИЛИЙН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ


1998 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 77



Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


1.”Залуучуудын жил”-ийн ажлыг зохион байгуулах Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай.


2.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “1998 оныг Залуучуудын жил болгох тухай” Засгийн газрын 1997 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 254 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцосугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ц.ЭЛБЭГДОРЖ


Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайд Ш.БАТБАЯР