Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Төмөр замын байгууллагын цэрэгжүүлсэн хамгаалалтын албаны ажилтны дүрэмт хувцасны загвар, ялгах тэмдэг/

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Төмөр замын байгууллагын цэрэгжүүлсэн хамгаалалтын албаны ажилтны дүрэмт хувцасны загвар, ялгах тэмдэг/


1997 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 8Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдлын тухай Монгол Улсын хуулийн 20 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


1.Төмөр замын байгууллагын цэрэгжүүлсэн хамгаалалтын албаны ажилтны дүрэмт хувцасны загварыг 1 дүгээр хавсралтын ёсоор, ялгах тэмдгийг 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.


2.Төмөр замын байгууллагын цэрэгжүүлсэн хамгаалалтын албаны ажилтны дүрэмт хувцасны эдэлгээний норм, хэрэглэх журмыг баталж мөрдүүлэхийг Дэд бүтцийн хөгжлийн сайд Г.Нямдаваад даалгасугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД М.ЭНХСАЙХАН


ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД Г.НЯМДАВАА