Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2011 оны 01 сарын 27 өдөр                                                                                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот

 

 

ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.

Монгол Улсын Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн газар хооронд 2010 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр байгуулсан “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээл”-ийн төслийн хоёр дахь шатны Зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

    

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                            Н.ЭНХБОЛД