Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2011 оны 12 сарын 09 өдөр                                                                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

 

ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ         

                                  

            1 дүгээр зүйл.

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2011 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдөр байгуулсан “Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл”-ийн Зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                Г.БАТХҮҮ