Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2012 оны 01 сарын 05 өдөр                                                                                                                                                                                       Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

ИРГЭНИЙ БОЛОН УЛС ТӨРИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН ПАКТААР ЦААЗААР АВАХ

ЯЛЫГ ХАЛАХАД ЧИГЛЭСЭН НЭМЭЛТ II ПРОТОКОЛД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн Нэмэлт II Протоколд Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр нэгдэн орсугай. 

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ