Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ЖИШГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ЖИШГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ


2009 оны 3 дугаар сарын 18-ны


Улаанбаатар хот


Дугаар 76Төрийн албаны тухай хуулийн 28.5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


/1-р хэсгийг ЗГ-ын 2010 оны 326-р хүчингүй болсонд тооцсон/


2. Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан жишгээр цалин тогтоохдоо өмнө нь төрийн захиргааны албан тушаалын цалингийн сүлжээгээр тогтоосон цалингийн хэмжээг нь бууруулахгүй байх чиглэл баримталж ажиллахыг төсвийн ерөнхий менежер нарт даалгасугай.


3. "Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай" Засгийн газрын 2007 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 354 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл"-ийн "ТЗ-13" гэсэн хэсгийн "нийслэлийн Засаг даргын орлогч" гэснийг, "ТЗ-12" гэсэн хэсгийн "аймгийн Засаг даргын орлогч" гэснийг, "ТЗ-9" гэсэн хэсгийн "дүүргийн Засаг даргын орлогч" гэснийг, "ТЗ-8" гэсэн хэсгийн "сумын Засаг даргын орлогч" гэснийг тус тус хассугай. 


                            Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                     С.БАЯР 


                           Нийгмийн хамгаалал, 


                            хөдөлмөрийн сайд                                                                       Т.ГАНДИ