Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРИМ АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХУГАЦААГ ӨӨРЧЛӨН ТОГТООХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЗАРИМ АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХУГАЦААГ ӨӨРЧЛӨН ТОГТООХ ТУХАЙ


2011 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 190Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн 2.6-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Дундговь, Өмнөговь, Сүхбаатар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Засаг даргаас тавьсан хүсэлтийг харгалзан Дундговь аймгийн баяр наадмыг 2011 оны 7 дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд, Өмнөговь аймгийн баяр наадмыг 2011 оны 7 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд, Сүхбаатар аймгийн баяр наадмыг 2011 оны 7 дугаар сарын 6-7-ны өдрүүдэд тус тус тэмдэглэхээр тогтоосугай.


2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Зарим аймгийн баяр наадмын хугацааг тогтоох тухай” Засгийн газрын 2011 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн 63 дугаар тогтоолын “Дундговь”, “Өмнөговь” гэснийг хассугай. 


              Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                        С.БАТБОЛД 


             Монгол Улсын сайд, 


             Засгийн газрын Хэрэг 


             эрхлэх газрын дарга                                                    Ч.ХҮРЭЛБААТАР