Хэвлэх DOC Татаж авах
ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРГИЙГ ЦУЦЛАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРГИЙГ ЦУЦЛАХ ТУХАЙ


2000 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 84Мал сүрэгт хийсэн үзлэгийн болон вакцинжуулалтын дүнг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Хөвсгөлөөс бусад сумдад тогтоосон иргэний хамгаалалтын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг, хорио цээрийн хязгаарлалтын бүсийн дэглэмийг 2000 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн цуцалсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Р.АМАРЖАРГАЛ


Хөдөө аж ахуй,үйлдвэрийн сайд Ч.СОДНОМЦЭРЭН