Хэвлэх DOC Татаж авах
ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРГҮҮДЭД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРГҮҮДЭД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ


2001 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 111Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Иргэний хамгаалалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 3, 6 дахь хэсэг, Иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын зэрэг, тэдгээрт шилжих журмыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Малын гоц халдварт өвчний шинж тэмдэг илэрсэнтэй холбогдуулан 2001 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн Орхон аймгийн Жаргалант, Булган аймгийн Хангал сум, Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн сумын нутгийн захиргааны болон хууль хяналтын бүх шатны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний хамгаалалтын албадыг иргэний хамгаалалтын бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, эдгээр сумдад хорио цээрийн онцгой дэглэм тогтоосугай.


2. Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Булган аймгийн Орхон, Бугат, Сэлэнгэ, Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур, Хушаат, Сант, Орхон, Орхонтуул сумын нутгийн захиргааны болон хууль хяналтын бүх шатны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний хамгаалалтын албадыг иргэний хамгаалалтын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, эдгээр сумдад хорио цээрийн хязгаарлалтын дэглэм тогтоосугай.


3. Орхон, Булган, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга К.Даулетбай, М.Оюунбат, Р.Нямсүрэн нарт даалгах нь:


а/иргэний хамгаалалтын штаб, мэргэжлийн ангиуд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг зохих журам, удирдамжийн дагуу бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, хорио цээрийн дэглэмийг сахиулах, малын гоц халдварт өвчний голомт, тархалтыг тогтоох, устгах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлсүгэй;


б/иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын зэргүүдэд шилжүүлж, хорио цээрийн дэглэм тогтоосон хугацаанд иргэдийн зорчилт, бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл, малын шилжилт, хөдөлгөөнийг зогсоох, хязгаарлан журамлах арга хэмжээ авсугай;


в/хорио цээрийн онцгой болон хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон бүс, гол зам, гүүрүүдэд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн цэгүүдийг зохих заавар, журмын дагуу байгуулан ажиллуулсугай;


г/мал эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн хөдөлгөөнт отрядуудыг бэлэн байдалд оруулж, бүх сум, баг, хот айлын малд өвчний шинж тэмдэг байгаа эсэхийг магадлан тогтоолгох, малыг байнгын хариулга маллагаанд оруулан хот айлуудын байршлыг харгалзан ойролцоогоор 15-20 хот айл тутамд малын эмч мэргэжилтэй хүн томилон хяналт тавиулж, малчдад мэргэжлийн зөвлөлгөө, зааварчилга өгүүлэх ажлыг зохион байгуулсугай;


д/иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн тухай мэдээллийг нийтэд хүргэн ойлгуулах, таниулах арга хэмжээ авсугай;


е/малын гоц халдварт өвчний шинж тэмдэг, тархалт, халдвар хамгаалал, авч байгаа арга хэмжээний талаархи цагийн байдлыг зохих журмын дагуу Улсын иргэний хамгаалалтын газарт мэдээлж байсугай;


ж/хэсэгчлэн хяналтад оруулсан хот айлын малд өвчний сэжиг илэрсэн тохиолдолд тэдгээрт хорио цээрийн дэглэмийг тогтоон мөрдүүлж, энэ талаар мэдээлэх, халдвар тархахаас хамгаалсан иж бүрэн арга хэмжээ авч байсугай.


4. Онцгой болон хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон бүсэд болон бусад шаардлагатай аймаг, сумдад байгаа мал, зэрлэг болон гэрийн тэжээвэр амьтанд ойрын үед үзлэг тандалт хийж, вакцинжуулах арга хэмжээ авахыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Д.Насанжаргал, Орхон, Булган, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга нарт, хорио цээрийн онцгой болон хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон нутаг дэвсгэрт харуул, хамгаалалт, хяналтын цэгүүдийг зохих шаардлагын дагуу байгуулан ажиллуулахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Батлан хамгаалахын сайд Ж.Гүррагчаа нарт тус тус даалгасугай.


5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Д.Насанжаргалд даалгах нь:


а/малын гоц халдварт өвчний тархалтын хүрээг бүрэн тогтоож, өвчний халдварын голомтыг устгах, хорио цээр, хязгаарлалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авсугай;


б/гоц халдварт өвчний халдварын эх булаг, түүний үүсгэгчийн төрөл, хэвшил, онцлогийг шинжлэн тогтоож, тэмцэх арга хэмжээний үндэслэлийг боловсруулан хэрэгжүүлсүгэй;


в/Засгийн газар, Улсын байнгын онцгой комиссын шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг газар дээр нь хариуцан зохион байгуулах мэргэжлийн алба, мэргэжилтнүүдийн бэлэн байдлыг шуурхай хангуулж, халдварын бүс нутагт оруулж ажиллуулах арга хэмжээ авсугай;


г/иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн бүсэд малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, уг өвчинтэй тэмцэх мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио цээрийн арга хэмжээний талаар сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах, гарын авлага, мэргэжил, арга зүйн удирдлага, заавар зөвлөмжөөр бүрэн хангах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд шуурхай мэдээлэх арга хэмжээ авч байсугай.


6. Гоц халдварт өвчний голомт, хорио цээрийн онцгой болон хязгаарлалтын бүсэд мөрдөн ажиллавал зохих дүрэм, журам, ариун цэврийн дэглэм, бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалд хяналт тавьж ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Д.Насанжаргал, Улсын иргэний хамгаалалтын газрын дарга О.Үржин нарт даалгасугай.


7. Малын гоц халдварт өвчин хэрхэн тархаж, дамжиж байгааг судлан тогтоохыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Тагнуулын ерөнхий газрын дарга М.Батсайхан нарт даалгасугай.


8. Малын гоц халдварт өвчний цагийн байдлын тухай мэдээг Засгийн газарт зохих журмын дагуу танилцуулж байхыг Батлан хамгаалахын сайд, Улсын байнгын онцгой комиссын дарга Ж.Гүррагчаад даалгасугай.


Засгийн газрын 2001 оны 129 дүгээр тогтоолоор 7 дугаар заалтаас бусад заалтыг хүчингүй болгосон.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Батлан хамгаалахын сайд Ж.ГҮРРАГЧАА


Хянасан:


Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ө.ЭНХТҮВШИН