Хэвлэх DOC Татаж авах
КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


1992 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 67Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Засгийн газар шинээр зохион байгуулагдсантай холбогдуулан "Д.Сүхбаатарын мэндэлсний 100 жилийн ойг зохион байгуулж, тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг эрхлэх улсын комисс томилох тухай" Засгийн газрын 1992 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 56 дугаар тогтоолоор батлагдсан комиссын бүрэлдэхүүнд дор дурдсан өөрчлөлт оруулсугай::


1.Комиссын дарга "Засгийн газрын нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн шадар сайд" гэснийг "Монгол улсын Ерөнхий сайдын орлогч бөгөөд Засаг захиргааны сайд" гэж, комиссын гишүүд "Сүхбаатар аймгийн Ардын Хурлын гүйцэтгэх захирргааны дарга" гэснийг "Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга"; "Улаанбаатар хотын Ардын Хурлын гүйцэтгэх захиргааны тэргүүн дэд дарга" гэснийг "Нийслэлийн Засаг дарга"; "Сангийн дэд сайд" гэснийг "Сангийн тэргүүн дэд сайд" гэж тус тус өөрчлөх.


2.Комиссын гишүүдийн бүрэлдэхүүнд Соёлын сайд, Шинжлэх ухаан, боловсролын тэргүүн дэд сайд, "Ардын эрх" сониныНболон "Засгийн газрын мэдээ" сонины ерөнхий эрхлэгч нарыг нэмж оруулах.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Монгол Улсын Ерөнхий сайдын орлогч Ч.ПҮРЭВДОРЖ