Хэвлэх DOC Татаж авах
КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ (Ажил хүлээлцэх захирамж)

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ (Ажил хүлээлцэх захирамж)


2004 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 99Засгийн газрын гишүүд болон Засгийн газрын агентлагийн дарга нарын ажлыг хүлээлцэх комиссыг дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:


Дарга: -Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын тэргүүн дэд дарга.


Гишүүд: -Тухайн сайдын тэргүүлж байгаа яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;


-Тухайн яам, агентлагийн Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга;


-Тухайн яам, агентлагийн бодлогын асуудал хариуцсан нэгжийн дарга;


-Тухайн яам, агентлагийн санхүү, аж ахуйн асуудал хариуцсан нэгжийн дарга. 


      Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                               Ц.ЭЛБЭГДОРЖ