Хэвлэх DOC Татаж авах
КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2008 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 185Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


“Комиссын бүрэлдэхүүн, журам батлах тухай” Засгийн газрын 2008 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн “гишүүд” гэсэн хэсэгт “Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дарга” гэж нэмсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                                                С.БАЯР


Монгол Улсын Шадар сайд                                                                                                  М.ЭНХБОЛД