Хэвлэх DOC Татаж авах
ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ТУХАЙ (Монгол хүн сансарт ниссэний 30 жилийн)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ТУХАЙ (Монгол хүн сансарт ниссэний 30 жилийн)


2010 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 131Холбогдох байгууллагуудын саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Монгол хүн сансарт ниссэний болон сансрын хамтарсан нислэгийн 30 жилийн ойг 2011 оны 3 дугаар сард тэмдэглэсүгэй.


2. Монгол хүн сансарт ниссэний болон сансрын хамтарсан нислэгийн 30 жилийн ойд бэлтгэх, тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор баталсугай.


3. Ойд бэлтгэх, тэмдэглэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталж, зохион байгуулалт сайтай тэмдэглэн өнгөрүүлж дүнг Засгийн газарт танилцуулахыг Батлан хамгаалахын сайд Л.Болдод даалгав.


4. Ойд бэлтгэх, тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах 55.8 (тавин таван сая найман зуун мянган) сая төгрөгийг Батлан хамгаалахын сайдын 2011 оны төсвийн багцад тусган санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг Батлан хамгаалахын сайд Л.Болд, Сангийн сайд С.Баярцогт нарт даалгасугай. 


                   Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                  С.БАТБОЛД 


                 Боловсрол,соёл,шинжлэх 


                            ухааны сайд                                                     Ё.ОТГОНБАЯР