Хэвлэх DOC Татаж авах
ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ТУХАЙ (Дамдинй Пэрлээгийн 100 жил)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ТУХАЙ (Дамдинй Пэрлээгийн 100 жил)


2011 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 216Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Монгол Улсын Төрийн шагналт, академич Дамдины Пэрлээгийн мэндэлсний 100 жилийн ойг 2011 онд тэмдэглэсүгэй.


2. Ойн арга хэмжээг зохион байгуулах үүрэг бүхий комиссын бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор баталсугай.


3. Ойн арга хэмжээнд шаардагдах 30.5 (гучин сая таван зуун мянган) сая төгрөгийг Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд тусган санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд С.Баярцогтод даалгасугай.


4. Ойд бэлтгэх, тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэхийг Зохион байгуулах комисст даалгасугай. 


       Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                    С.БАТБОЛД 


      Боловсрол,соёл,шинжлэх 


               ухааны сайд                                                         Ё.ОТГОНБАЯР


      Сангийн сайд                                                              С.БАЯРЦОГТ