Хэвлэх DOC Татаж авах
ӨМЧ ХУВЬЧЛАХ АЖЛЫН 1993 ОНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ӨМЧ ХУВЬЧЛАХ АЖЛЫН 1993 ОНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ


1992 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 86Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1.Өмч хувьчлах ажлын 1993 оны хөтөлбөрийг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2.Уг хөтөтбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг холбогдох яам, газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, хотын Ардын Хурлын гүйцэтгэх захиргаадтай хамтран зохион байгуулж, явцыг улирал тутамд Засгийн газарт танилцуулж байхыг Засгийн газрын Өмч хувьчлалын комисст даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Монгол Улсын Ерөнхий сайдын орлогч,Засаг захиргааны сайд Л.ЭНЭБИШ