Хэвлэх DOC Татаж авах
ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ, БАЙРШИЛ, ЗОРИУЛАЛТЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ, БАЙРШИЛ, ЗОРИУЛАЛТЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ


2003 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 127Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 9.1.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


Аймаг, нийслэлийн саналыг үндэслэн “Иргэдэд 2003 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалт”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. .


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ө.ЭНХТҮВШИН