Хэвлэх DOC Татаж авах
ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ,БАЙРШИЛ,ЗОРИУЛАЛТЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ,БАЙРШИЛ,ЗОРИУЛАЛТЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ


2009 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 142Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 9.1.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын саналыг үндэслэн 2009 онд улсын хэмжээнд иргэдэд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг хавсралт ёсоор баталсугай. 


                     Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                 С.БАЯР 


 


                    Зам,тээвэр,барилга,хот 


                         байгуулалтын сайд                                                               Х.БАТТУЛГА