Хэвлэх DOC Татаж авах
ӨВӨЛЖИЛТИЙН БАЙДАЛ ХҮНДЭРЧ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ӨВӨЛЖИЛТИЙН БАЙДАЛ ХҮНДЭРЧ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


2010 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 7Улсын нөөцийн тухай хуулийн 13.1.4, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 8.3.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Өвөлжилтийн байдал хүндэрсэн Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Ховд, Хөвсгөл, Говь-Алтай, Баянхонгор, Архангай, Өвөрхангай, Дундговь, Өмнөговь, Төв аймаг дахь улсын нөөцийн цэг, салбаруудад хадгалагдаж байгаа 4000 тонн өвс, 5000 тонн тэжээлийн үнийг 50 хувиар хямдруулж худалдахыг Монгол Улсын Шадар сайд М.Энхболдод зөвшөөрсүгэй.


2. Ховд аймгийн Булган, Хөвсгөл аймгийн Галт, Увс аймгийн Давст сумын хүн эмнэлэгт УАЗ-31512 маркийн автомашин тус бүр нэгийг улсын нөөцөөс олгож, энэ оны 4 дүгээр сард багтаан нөхөн бүрдүүлэхийг Монгол Улсын Шадар сайд М.Энхболдод, дээрх гурван автомашины үнийг 2010 оны төсвийн багцаасаа гаргаж Онцгой байдлын ерөнхий газарт энэ оны I улиралд багтаан олгохыг Эрүүл мэндийн сайд С.Ламбаад тус тус даалгасугай.


3. Улсын нөөцөөс 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр худалдах өвс, тэжээлийн үнийн зөрүү болох 870.97 сая төгрөг, орон нутгийн чанартай зам, давааны цасыг арилгахад шаардагдах 97.4 сая төгрөг, хүндэрсэн сум, багуудад өвс, тэжээл хүргэх тээврийн зардалд 60.0 сая төгрөг, малчдад эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа автомашины шатахууны зардалд зориулж 60.0 сая төгрөг, нийт 1.088.370.000 (нэг тэрбум наян найман сая гурван зуун далан мянган) төгрөгийг энэхүү тогтоолын хавсралтын дагуу Засгийн газрын нөөц сангаас гаргахыг Сангийн сайд С.Баярцогтод зөвшөөрсүгэй.


4. Хямдралтай үнээр олгох өвс, тэжээлийг өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай уялдуулан аймаг, сумдад хуваарилан борлуулах ажлыг зохион байгуулан, борлуулсан орлого болон Засгийн газраас олгох үнийн зөрүүгийн санхүүжилтээр өвс, тэжээл нэмж худалдан авч, 2010 оны 2 дугаар сард багтаан нөхөн бүрдүүлэх арга хэмжээ авахыг Монгол Улсын Шадар сайд М.Энхболдод даалгасугай.


5. Улсын нөөцөөс хөнгөлөлттэй үнээр худалдах өвс, тэжээлийг зориулалт бусаар зарцуулах, дамлан худалдаалах зөрчил гаргуулахгүй байх арга хэмжээ авч ажиллахыг холбогдох аймгийн Засаг дарга нарт даалгасугай.


6. Цахилгаан станцуудад 20-иос доошгүй хоногийн нүүрсний нөөцийг бүрдүүлэх арга хэмжээг яаралтай авах, дулааны шугам сүлжээний дулааны алдагдлыг зогсоох, хаагдсан зам, давааны цасыг арилгах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Д.Зоригт, Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Баттулга нарт тус тус даалгасугай.


7. Эрчим хүчний салбарт энэ онд улсын төсвөөс олгох татаасыг батлагдсан хуваарийн дагуу 1 дүгээр сард багтаан санхүүжүүлэхийг Сангийн сайд С.Баярцогтод зөвшөөрсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                   С.БАТБОЛД


Монгол Улсын Шадар сайд                                                      М.ЭНХБОЛД