Хэвлэх DOC Татаж авах
РАЖИВ ГАНДИЙН НЭРЭМЖИТ БОЛГОХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

РАЖИВ ГАНДИЙН НЭРЭМЖИТ БОЛГОХ ТУХАЙ


1995 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 197Гадаад харилцааны яам, Соёлын яамны саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Улаанбаатар хотын Үйлдвэрлэл-үйлчилгээний техникийн дунд сургуулийг Ражив Гандийн нэрэмжит болгосугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Соёлын сайд Н.ЭНХБАЯР