Хэвлэх DOC Татаж авах
СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БУС БАЙГУУЛЛАГААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БУС БАЙГУУЛЛАГААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ


1999 оны 8 дугаар сарын 4-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 121Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Стандартчилал, хэмжилзүйн чиглэлээр сургалт явуулах, мэдээлэл арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, зөвлөлгөө өгөх чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр төрөөс нэмэгдэл зардал гаргахгүйгээр Засгийн газрын бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх арга хэмжээ авахыг Сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Я.Очирсүхэд зөвшөөрсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Р.АМАРЖАРГАЛ


Сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Я.ОЧИРСҮХ