Хэвлэх DOC Татаж авах
СТАНДАРТ МӨРДҮҮЛЭХ ТУХАЙ /Компьютерийн кирилл болон монгол үсгийн нэгдсэн код/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

СТАНДАРТ МӨРДҮҮЛЭХ ТУХАЙ /Компьютерийн кирилл болон монгол үсгийн нэгдсэн код/


2010 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 44Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан "Улс орны хэмжээнд нэгдмэл кодчиллыг бий болгосноор мэдээллийн нэгдсэн системийг бүрдүүлэх" зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Компьютерийн кирилл болон монгол үсгийн нэгдсэн кодын MNS-5552:2005 стандартыг төрийн байгууллагуудын албан хэрэгт мөрдүүлсүгэй.


2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, технологийн газар (Ж.Сансар)-т даалгасугай.


3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Стандарт мөрдүүлэх тухай" Засгийн газрын 1996 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 275 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                      С.БАТБОЛД


Монгол Улсын сайд,


Засгийн газрын Хэрэг


эрхлэх газрын дарга                                                                                      Ч.ХҮРЭЛБААТАР