Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАХИР ДУТУУ ИРГЭДЭД АЖЛЫН БАЙР БИЙ БОЛГОХОД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ТАХИР ДУТУУ ИРГЭДЭД АЖЛЫН БАЙР БИЙ БОЛГОХОД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ


1995 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 116Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1.Тахир дутуу иргэдэд ажлын байр бий болгоход зориулан өмч хувьчлалын сангаас 50,0 сая төгрөгийг энэ онд багтаан ажил эрхлэлтэд туслах санд шилжүүлэхийг Засгийн газрын Өмч хувьчлалын комисс (Л.ЭНЭБИШ)-т зөвшөөрсүгэй.


2.Тахир дутуу иргэдэд зориулсан ажлын байр бий болгохтой холбогдсон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн төслөөс шалгаруулалт хийх үндсэн дээр зээл олгох асуудлыг хянан шийдвэрлэхийг Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн яам (Э.ГОМБОЖАВ)-д даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Монгол Улсын шадар сайд Л.ЭНЭБИШ


Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд Э.ГОМБОЖАВ