Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2010 оны 02 сарын 02 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

 

 МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН ГЭРЭЭНД НЭМЭЛТ,

 ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ГЭРЭЭГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Мянганы сорилтын Корпорациар дамжуулан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байгаа Америкийн Нэгдсэн Улсын Засгийн газар хооронд 2010 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр байгуулсан Мянганы сорилтын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай гэрээг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Д.ДЭМБЭРЭЛ