Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛ ХҮчИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ТОГТООЛ ХҮчИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


1999 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 95Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


“Алт цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах тухай” Засгийн газрын 1998 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 167 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.НАРАНЦАЦРАЛТ


Сангийн сайд Я.ОЧИРСҮХ