Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын тайлан/

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын тайлан/


2003 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 204Газрын тухай хуулийн 26.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


“Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын тайлан”-гийн маягтыг 1 дүгээр, “Газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын тайлан”-гийн маягтыг 2 дугаар, “Газрын улсын бүртгэлийн тайлан”-гийн маягтыг 3 дугаар, “Улсын тусгай хэрэгцээний газрын тайлан”-гийн маягтыг 4 дүгээр, “Газрын шилжилт хөдөлгөөний тэнцэл”-ийн маягтыг 5 дугаар, “Газарт учруулсан хохирлын тайлан”-гийн маягтыг 6 дугаар, “Газар хамгаалах арга хэмжээний тайлан”-гийн маягтыг 7 дугаар, “Газрын төлбөр төлөлт, ногдуулалтын тайлан”-гийн маягтыг 8 дугаар, “Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлсэн газрын тайлан”-гийн маягтыг 9 дүгээр хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.НЯМДОРЖ