Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУГАЦААГ ХОЙШЛУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУГАЦААГ ХОЙШЛУУЛАХ ТУХАЙ


2008 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 314Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 40.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Экспорт-Импорт банк хооронд байгуулсан МОН-5 зээлийн гэрээний дагуу хэрэгжиж байгаа “Бүс нутгийн авто замыг хөгжүүлэх (Чойр-Сайншандын хэсэг) төсөл”-ийн хүрээнд нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл, материалд ногдох гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын төлөх хугацааг татвар ногдуулсан өдрөөс хойш 2 сарын хугацаагаар хойшлуулахыг Улсын гаалийн ерөнхий газрын дарга Д.Цэвээнжав, Үндэсний татварын ерөнхий газрын дарга Л.Зориг нарт зөвшөөрсүгэй. 


                                            Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                   С.БАЯР 


                                            Сангийн сайд                                                               Ч.УЛААН