Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2010 оны 04 сарын 23 өдөр                                                                                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот

 

 

ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН

 БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРЭМД ОРУУЛСАН

НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын Ерөнхий Бага хурлын 85 дугаар чуулганаар 1997 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр баталсан “Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ДЭМБЭРЭЛ