Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАЛБАЙГ НӨӨЦӨД АВАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ТАЛБАЙГ НӨӨЦӨД АВАХ ТУХАЙ


2011 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 372Ашигт малтмалын тухай хуулийн 9.1.7, 13.1.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн 1:50000-ны масштабын зураглал, ерөнхий эрлийн ажил хийх хавсралтад заасан талбайг нөөцөд авсугай.


2. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийх геологийн 1:50000-ны масштабын зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг зохих хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Д.Зоригтод даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                 С.БАТБОЛД


Эрдэс баялаг, эрчим 


       хүчний сайд                                                        Д.ЗОРИГТ