Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2010 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр                                                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

 

ПРОТОКОЛД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. Дэлхийн худалдааны байгууллагын “Оюуны өмчийн эрхийн худалдаатай холбогдсон асуудлын тухай хэлэлцээр”-т нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Протоколд Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Дэлхийн худалдааны байгууллагын “Оюуны өмчийн эрхийн худалдаатай холбогдсон асуудлын тухай хэлэлцээр”-т нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Протокол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                           Д.ДЭМБЭРЭЛ