Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БАЙГУУЛЖ, ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

УЛСЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БАЙГУУЛЖ, ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ


1992 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 17Монгол Улсын албан татварын хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыгэрчимжүүлж, татварын улсын албыг бэхжүүлэх,түүний бие даасан байдал, эрх хэмжээг өргөжүүлэх зорилгоор Монголулсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1.Сангийн яамны татварын газрыг Улсын албан татварын ерөнхий газар болгон өөрчилж байгуулсугай.


2.Лханаасүрэнгийн Пүрэвдоржийг Улсын татварын ерөнхий газрын даргаар томилсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Сангийн сайд Д.ДАВААСАМБУУ