Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН САЙН МАЛЧИН ТЭМДГИЙН ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

УЛСЫН САЙН МАЛЧИН ТЭМДГИЙН ТУХАЙ


2000 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 1Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1.“Улсын сайн малчин” тэмдгийн тодорхойлолтыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан Засгийн газрын 1997 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрийн 52 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтын


9. Улсын сайн малчин Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайд


гэснийг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Р.АМАРЖАРГАЛ


Хөдөө аж ахуй,үйлдвэрийн сайд Ч.СОДНОМЦЭРЭН