Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2011 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр                                                                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот

 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

дүгээр зүйл.

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2011 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдөр байгуулсан “Бүс нутгийн лоæистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл”-ийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                   Н.ЭНХБОЛД