Хэвлэх DOC Татаж авах
<p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">2011 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр                                                                                                                                                                                                       </span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Улаанбаатар хот</span></p> <p>  </p> <p>  </p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>ЯЛТАН ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">          <strong>СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ</strong></span></span></p> <p>  </p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">            <strong>1 дүгээр зүйл.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хооронд 2011 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр байгуулсан “Ялтан шилжүүлэх тухай гэрээ”-г Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">  </p> <p style="text-align: justify;">  </p> <p style="text-align: center;">                         МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ДЭМБЭРЭЛ</p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">                       </span></span></p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p>