Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2011 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр                                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот

 

 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР
СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.

Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд 2011 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр байгуулсан “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэнээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ