Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2011 оны 07 сарын 09 өдөр                                                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот

 

 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.

Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сан хооронд 2011 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр байгуулсан “Зах зээл, бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл”-ийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэнээр соёрхон баталсугай.

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ