Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ


2010 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 47Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 10.5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. "Улсын бүртгэлийн хяналтын дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Дүрэм батлах тухай" Засгийн газрын 2000 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 172 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                        С.БАТБОЛД


Монгол Улсын Тэргүүн 


          шадар сайд                                                             Н.АЛТАНХУЯГ