Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ


1992 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 91Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Ус, цаг уур, орчин зүйн ажиглалт, судалгаа шинжилгээ, мэдээллийн чанарыг сайжруулахад шаардагдах автомат тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг дотооддоо үйлдвэрлэх ажлыг энэ онд багтаан зохион байгуулж эхлэхийг Байгаль орчны хяналтын улсын хороонд, энэ арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг гаргаж өгөхийг Худалдаа, үйлдвэрийн яам, Сангийн яаманд даалгасугай.


Монгол улсын Ерөнхий сайд Д.БЯМБАСҮРЭН


Байгаль орчны хяналтын улсын Хорооны дарга З.БАТЖАРГАЛ