Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр/


2007 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 175Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцийн 17 дугаар хавсралт, Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 6.1.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийг хавсралтын ёсоор баталсугай.(Хөтөлбөрт ЗГ-ын 2010-06-30-ны өдрийн 164, ЗГ-ын 2015-4-6-ны өдрийн 128-р тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон).


2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Үндэсний хөтөлбөр (журам) батлах тухай” Засгийн газрын 2005 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 215 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД


Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайд Ц.ЦЭНГЭЛ