Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАХ,БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАХ,БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ


2009 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 161Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралт, балансаас балансад шилжүүлэх үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. 


(Энэ тогтоолын 1-р хавсралтад 2010-01-06-ны 04 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт орсон).


                                       Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                         С.БАЯР 


                                       Монгол Улсын сайд, 


                                       Засгийн газрын Хэрэг 


                                       эрхлэх газрын дарга                                                                           Б.ДОЛГОР