Хэвлэх DOC Татаж авах
ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2002 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 198Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “Олон улсын байгууллагын татвар, хандивын тухай” Засгийн газрын 1998 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 173 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад “51. Олон улсын иргэний хамгаалалтын байгууллага” гэж нэмсүгэй.й.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Батлан хамгаалахын сайд Ж.ГҮРРАГЧАА