Хэвлэх DOC Татаж авах
ХАЛААЛТЫН ХУГАЦААНЫ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ХАЛААЛТЫН ХУГАЦААНЫ ТУХАЙ


1997 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 98Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Нийслэл, бусад төв, суурин газрын төсөвт болон төрийн өмчийн аж ахуйн тооцоотой аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1996-1997 оны халаалтыг 5 дугаар сарын 1-нд зогсоох, 1997-1998 оны халаалтыг 10 дугаар сарын 1-нд эхлүүлэхээр тус тус тогтоосугай.


2. Тухайн нутаг дэвсгэрийн цаг агаарын төлөв байдлын талаар мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн шаардлагатай гэж үзвэл энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан халаалт эхлэх хугацааг хойшлуулах зохицуулалт хийхийг аймаг, нийслэл, сумын Засаг дарга нарт зөвшөөрсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХСАЙХАН


Сангийн сайд П.ЦАГААН